PTChem 2001

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

Sekcje

Harmonogram dzienny obrad zjazdu

Final program of Meeting

Zgłaszanie uczestnictwa

Formularz zgłoszenia

Informacje dla uczestników

Walne zgromadzenie

Circular2 english version

Biuro Zjazdu

Kierownik Biura Zjazdu: mgr Beata Makarucha, Zakład Chemii i Technologii Środowiska, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, tel. 258-24-41 wew.1267, 1388,

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, ul. Szkolna 9

Godziny pracy Biura Zjazdowego (Instytut Chemii UŚ)

8.09 (sobota) 12.00 -18.00
9.09 (niedziela) 7.00 - 21.00
10.09 (poniedziałek) 7.00 - 21.00
11.09 (wtorek) 7.00 - 21.00
12.09 (środa) 7.00 - 21.00
13.09 (czwartek) 7.00 - 16.00

Miejsce obrad

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Bankowa 14
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9
Instytut Chemii, ul. Szkolna 9

Noclegi

Osiedle Akademickie Uniwersytetu Śląskiego, DS1, DS2, DS3, DS7
Katowice- Ligota, ul. Studencka 15, 16, 17, 19
Hotel Uniwersytecki, Katowice, ul. Bytkowska 1
Hotel Uniwersytecki, Katowice, ul. Paderewskiego 32

Wyżywienie

Stołówka studencka, ul. Rozdzieńskiego 12

Godziny wydawania posiłków

śniadania: 6.30-9.00
obiady: 12.30-15.00
kolacje: 17.30-19.00
W budynkach, w miejscach obrad czynne będą bufety.

Imprezy towarzyszące:

 • 10.09 (poniedziałek), godz. 19.00, wieczór piwny, stołówka studencka,
  ul. Rozdzińskiego 12
 • 11.09 (wtorek), koncert symfoniczny, godz. 19.00, Zespół Państwowych Szkół
  Muzycznych w Katowicach, ul. Ułańska 7b
 • 11.09 (wtorek), Teatr im. Wyspiańskiego, ul. Warszawska 2, godz. 18.30,
  spektakl pt. "Parzyści"
 • 11.09 (wtorek), Teatr Rozrywki w Chorzowie, ul. Konopnickiej 1, godz. 19.00,
  spektakl pt. "Dzieła Wszystkie Szekspira (w nieco skróconej formie)"
 • 12.09 (środa), godz. 19.00, uroczysta kolacja, stołówka studencka, ul. Rozdzieńskiego 12

Wycieczki

 • 11.09 - godz. 10.00 - 13.00 Pałac Pszczyna
 • 11.09 - godz. 14.00 - 18.00 Browary Książęce Tychy
 • 11.09 - godz. 15.00- 18.00 Elektrownia Łaziska
 • 12.09 - godz. 9.00-12.30 Pałac Pszczyna
 • 12.09 - godz. 10.40- 13.00 Kopalnia Zabytkowa w Tarnowskich Górach
  • Godziny wyjazdów autokarów zostaną podane przez Biuro Zjazdu.

Ramowy Program Zjazdu


Poniedziałek 10 wrzesień

 • 8.30 - 10.00 Uroczyste otwarcie Zjazdu:
  • Przemówienie otwierające Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
  • Przemówienie powitalne Prezesa Zarządu Głównego PTCh.
  • Przemówienie powitalne Prezesa Zarządu Głównego SITPCHem.
  • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
  • Wystąpienie Członków Komitetu Honorowego.
  • Wręczenie dyplomów członków Honorowych PTCh.
  • Wręczenie medali i wyróżnień PTCh, SITPChem.
  • Wręczenie nagród PTCh i innych.
 • 10.00 - 10.45 Koncert Kwintetu Dętego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
 • 10.45 - 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.00 - 11.45 Wykład plenarny - prof. Marian Mikołajczyk, Biologically
  active cyclopentanones and cyclopentenones: phosphonate-
  based strategies and syntheses
 • 11.45 - 12.30 Wykład plenarny - prof. Gerald Djega- Mariadassou,
  A molecular approach of catalysis applied to environmental problem
 • 12.30 - 13.15 Wykład plenarny - prof. Lucjan Sobczyk, Selected problems of
  hydrogen bonding
 • 13.15 - 14.45 Obiad
 • 15.00 - 15.45 Wykład plenarny- prof. Achim Mueller, Pandora`s Box
  reversed through chemistry: aesthethtic beauty and new materials
 • 15.45 - 16.30 Wykład plenarny- prof. Andreas Heintz, Thermodynamics and
  molecular structure of associating liquid mixtures. Experimental and theoretical investigation
 • 16.30 - 16.45 Przerwa na kawę
 • 16.45 I termin - walne zebranie
 • 17.00 II termin - walne zebranie
  • Walne zgromadzenie w Auli im. K. Popiołka, budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11
   • Porządek Dzienny Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków PTCh:
   • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sekretarza, 2 protokulantów; kandydatów proponują Organizatorzy Lokalni.
   • Wystąpienie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   • Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTCh.
   • Sprawozdanie z działalności Wydawnictw PTCh - Polish Journal of Chemistry, Orbitala i Wiadomości Chemicznych.
   • Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
   • Sprawozdanie z działalności Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej.
   • Sprawy finansowe PTCh.
   • Wybór Sądu Koleżeńskiego
   • Wybór Komisji Skrutacyjnej
   • Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego
   • Zatwierdzenie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
   • Zmiany w Regulaminie Wyróżnień i Odznaczeń.
   • Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
   • Ogłoszenie wyników.
   • Wolne głosy i wnioski.
 • 17.30 - 18.30 Kolacja
 • 19.00 - 22.00 Wieczór piwny

11 wrzesień (wtorek)

 • 8.30 - 9.15 Wykład plenarny - prof. Johan Gesteiger, Neural networks in chemistry
 • 9.15 - 10.00 Wykład plenarny- prof. D.L.Massart, dr hab.Beata Walczak, Extraction of chemical information from data
 • 10.00 - 10.45 Wykład plenarny- prof. Marc Le Bret, Simulation of fluorescence intensity and anisotropy decays of HIV-1 integrase catalytic core
 • 10.45 - 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.00 - 13.00 Obrady w sekcjach
 • 13.00 - 14.00 Obiad
 • 14.00 - 15.45 Obrady w sekcjach
 • 15.45 - 16.00 Przerwa na kawę
 • 16.00 - 18.00 Obrady w sekcjach
 • 18.00 - 19.00 Kolacja
 • 19.00 Koncert symfoniczny, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Ułańska 7b
 • 21.00 Spotkanie koleżeńskie uczestników Forum Młodych, Klub studencki na osiedlu akademickim
 • Sesja posterowa - cały dzień, Sekcje S-1,S-3,S-4, S-6, S-8, M-1

12 wrzesień (środa)

 • 8.30 - 10.45 Obrady w sekcjach
 • 10.45 - 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.00 - 13.00 Obrady w sekcjach
 • 13.00 - 14.00 Obiad
 • 14.00 - 15.45 Sesja Sprawozdawcza z realizacji grantów KBN
 • 15.45 - 16.00 Przerwa na kawę
 • 16.00 - 18.00 Sesja Sprawozdawcza z realizacji grantów KBN
 • 19.00 Uroczysta kolacja
 • Sesja posterowa - cały dzień, Sekcje S-2, S-7,S-6, S-9, S-12, S-13, S-15

13 wrzesień (czwartek)

 • 8.30 - 10.45 Obrady w sekcjach
 • 10.45 - 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.00 - 13.00 Obrady w sekcjach
 • 13.00 - 14.00 Obiad
 • 14.00 - 15.45 Obrady w sekcjach
 • 15.45 - 16.00 Przerwa na kawę
 • 16.00 - 16.45 Wykład plenarny - prof. Przemysław Mastalerz, Ochrona środowiska w oczach sceptyka
 • 16.45 - 17.30 Wykład plenarny - prof. Christian Kloc, Single crystals of organic semiconductors
 • 17.30 Ceremonia zamknięcia Zjazdu
 • 18.00 - 19.00 Kolacja
 • Sesja posterowa - cały dzień, Sekcje S-5, S-11

Miejsce obrad Sekcji i Mikrosympozjum

Sekcja 1 Chemia Ciała Stałego
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I

Sekcja 2 Dydaktyka Chemii
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Bankowa 14, Aula nr 227

Sekcja 3 Elektrochemia
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala wykładowa nr 96

Sekcja 4 Związki Biologicznie Czynne
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III

Sekcja 5 Geochemia
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna II

Sekcja 6 Chemia Organiczna
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Aula im. K. Popiołka

Sekcja 7 Chemia Fizyczna
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna II

Sekcja 8 Ocena jakości i ochrona środowiska
Wydział Biologii, ul. Bankowa 9, Aula

Sekcja 9 Chemia Koordynacyjna
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, stara Aula

Sekcja 10 Przemysł Chemiczny
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Aula im. K. Popiołka

Sekcja 11 Forum Młodych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Bankowa 14, Aula im. W. Pańki

Sekcja 12 Technologia Chemiczna
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I

Sekcja 13 Polimery
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Bankowa 14, Aula im. M. Kopernika

Sekcja 14 Materiały Wysokoenergetyczne
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala 96

Sekcja 15 Chemia Analityczna
Instytut Chemii, u. Szkolna 9, Aula

Mikrosympozjum I Chemia Teoretyczna
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, u. Bankowa 14, Sala Rady Wydziału

Miejsce obrad Sesji Sprawozdawczej z realizacji grantów KBN

R1-R4
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III

R5-R10
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Aula im. K. Popiołka

R11-R14 i R33
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna II

R15-R21
Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, stara aula

R22-R24
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Bankowa 14, Aula. Im. M. Kopernika

R25-R29
Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, aula

R30-R32
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ul. Bankowa 14, sala Rady Wydziału

Linki prowadzą do stron ze szczegółowymi programami obrad w sekcjach:
S1
; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; M1; Sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN